Image1\ Image2\

pingvinkiraly banner 2

 

Kapcsolat:

pingvinkiraly@mtva.hu

FACEBOOK

 

 

A JELENTKEZÉS
LEZÁRULT

 

LETÖLTÉSEK

 

 

 

Pingvinkiraly 100 09A filmhez kapcsolódóan nyereményjátékot indítunk iskolások számára, amelynek fődíja kétnapos bécsi osztálykirándulás. A játékra a jelentkezés február 21-étől, a mozipremier után lehetséges.

 

A jelentkezés lezárult.

 

JÁTÉSZABÁLYZAT

 

A Pingvinkirály 3D mozifilm (a továbbiakban: film) Magyarországi bemutatója kapcsán osztályok, tanulóközösségek, szakkörök számára kiírt sorsolás alapú nyereményjáték leírása.


mtva tra 100pxA játék szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA).

 

A film forgalmazója vállalja, hogy az ország valamennyi filmszínházában, ahol a vetítési feltételek adottak, a mozi kérésére kópiát biztosít a film megtekintéséhez. A film megtekinthető hivatalos műsorrendi, valamint a hivatalos műsorrenden kívül szervezett vetítésekre ellátogatók számára egyaránt. A moziműsorról és a különelőadás szervezésének lehetőségeiről kérjük, érdeklődjön az Önhöz legközelebbi mozi elérhetőségein.

 

I. JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

1. A játékban részt vehet minden olyan 20. életévét még be nem töltött tanuló, aki óvodai, iskolai, középiskolai szervezet, vagy ahhoz köthető tanulói csoport részeként (osztály, szakkör, fakultás; lehet akár a karate vagy a dráma szakkör is, de a szülői munkaközösség szervezése is) egyazon előadásra, legalább 20 fő részére jegyet vásárol (melybe 2 fő felnőtt kísérő beleszámítható) a film 2013. február 21. és 2013. április 7. közötti időszakban történő bármilyen vetítésére.

2. A www.mtva.hu/pingvinkiraly oldalon regisztrálnak/jelentkeznek és a regisztrációjuk érvényes. Regisztrációjukat a résztvevők jegyük bemutatásával, valamint egy közös fényképpel igazolni is tudják.

 

pingvinkiraly cikk bcg 3II. A NYEREMÉNYSORSOLÁS MENETE

 

A határidő lejárta előtt (2013. április 7.) beérkezett és érvényes regisztrációval rendelkezők közül a nyertesek 2013. április 10-én 12.00 órakor kerülnek kisorsolásra közjegyző jelenlétében. Az érvényes regisztrációk egy külön erre a célra kialakított adatbázisban kerülnek eltárolásra. Mindegyik regisztrációhoz egy azonosító kódszám rendelődik hozzá. A sorsolás közjegyző jelenlétében és az általa hitelesített elektronikus véletlenszámgenerátorral történik. Az érvényes regisztrációval rendelkező résztvevők regisztrációs sorszámát helyezzük a sorsolást végző eszközbe és a kidobott számhoz tartozó résztvevők lesznek a nyertesek.

A jelen szabályzatban foglalt feltételeknek meg nem felelő regisztrációk érvénytelenek, a nyereményjátékból kizárásra kerülnek és a nyereménysorsoláson nem vehetnek részt.

 

III. NYERTES

 

A nyertes az a résztvevő, akinek regisztrációja a megadott határidő lejárta előtt beérkezett, az azonosítására vonatkozó adatokat pontosan megadta, a fent részletezett módon és időpontban kisorsolták, valamint a megadott adatok valamelyikén elérhető.

 

IV. NYEREMÉNYEK, EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

 

A nyereményjáték nyereményei a következők:

 

1. díj – Egy két napos osztálykirándulás Bécsbe és a Bécsi Állatkertbe.

A díj részletes leírása:

a. Csoportos utazás külön autóbusszal Bécsbe.
b. Az utazás időtartama: 2 nap, 1 éjszaka.
c. Az utazás időpontja: legkésőbb 2013. december 31-ig, előre egyeztetett időpontban, a szabad helyek függvényében.
d. A nyertesnek az utazás szervezőjével az utazás tervezett megkezdése előtt legalább 60 nappal meg kell állapodnia az utazás feltételeiről
e. A nyertes csoport létszáma maximum 40 fő a kísérőkkel együtt.
f. Szállás Bécsben, vagy Bécs vonzáskörzetében, félpanziós ellátással. A szállás konkrét meghatározására a nyertes csapat kisorsolása, illetve a kiválasztott utazási időpont után kerül sor.
g. Az utazás a következő programokat tartalmazza: csoportos belépőt a Bécsi Állatkertbe, illetve csoportos belépőt a Schönbrunn-i kastélyba audioguide vezetéssel.
h. Az utazás tartalmazza az utazás (Magyarország területéről Bécsbe és vissza), a szállás, a megnevezett ellátás és a megnevezett programok költségét. Nem tartalmazza ugyanakkor a biztosítás költségét.
i. Az utazás szervezője a NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhely: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., eng.sz: R-00801/1999/1999.)

 

2. díj – Részvételi lehetőség egy, az MTVA által gyártott műsor felvételén.

A díj részletes leírása:

a, A nyertesnek az MTVA-val a tervezett műsor felvétele megkezdése előtt legalább 30 nappal meg kell állapodnia a részvétel feltételeiről.
b, A nyertes csoport létszáma maximum 40 fő a kísérőkkel együtt.
c, A nyertes a műsorban való részvétele során köteles a műsor feltételeit betartani , így különösen a műsorkészítők utasításának megfelelő magatartását tanúsítani, a felvétel időpontjában felvételre alkalmas állapotban és öltözékben megjeleni. Ezen feltételek megsértése maga után vonhatja a felvételen történő részvétel megtagadását.
d, A nyertes csoport képviselője kijelenti és feltétlenül szavatol azért, hogy rendelkezik a csoport tagjainak törvényes képviselői engedélyével/hozzájárulásával a felvétel feltétlen és ingyenes rögzítéséhez, valamint az elkészült felvételek  az VI. fejezetben részletezett módon történő felhasználásához.

 

3. díj – MTVA székház-látogatás.


A díj részletes leírása:


a. A nyertes számára az MTVA székház látogatására kizárólag hétköznapokon van lehetőség, előre egyeztetett időpontban.
b. Jelentkezni az MTVA honlapján található regisztrációs lap kitöltésével lehetséges legkésőbb a tervezett látogatás előtt két héttel.
c. A Látogatóközpont csak korlátozott számú vendéget tud egyszerre fogadni, ezért előfordulhat, hogy a nyertes által kért időpont módosításra kerül, ha az adott időpont már korábban bejelentkezett csoport(ok) által foglalt(ak); valamint, ha az adott csoport létszáma meghaladja a 35 főt. A 30-35 főt meghaladó csoportok számára két egymást követő időpontban, az optimális 20 fős bontású csoportonként tudunk lehetőséget biztosítani a látogatásra. 

    

A fenti nyeremények készpénzre nem átválthatóak, és nem átruházhatóak.

A nyertes minden esetben a jelentkezési lapon megadott elérhetősége(i)n kerül kiértesítésre. Amennyiben a nyertes a megadott elérhetősége(i)n nem elérhető, az MTVA 30 napon keresztül különböző napszakokban kísérli meg értesíteni. A nyeremény érvényessége 30 nap, azaz amennyiben ezen idő alatt a nyertes nem elérhető, vagy a sikeresen értesített nyertes ezen idő alatt nem veszi át a nyereményét, úgy a nyertes nyereménye át nem vett nyereménynek minősül, melyet az MTVA közjegyző jelenlétében újra kisorsol az érvényesen regisztrált résztvevők közül.

A nyereményeket a nyerteseknek legkésőbb 2013. december 31-ig fel kell használniuk. Ezen időpont után a felajánló megtagadhatja a nyeremények érvényesítését.

 

V. ADATKEZELÉS

 

pingvinkiraly cikk bcg 4A résztvevők a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével tudomásul veszik, feltétlen és ingyenes hozzájárulásukat adják, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang,- valamint filmfelvétel készülhet, amelyet az MTVA az VI. fejezetben meghatározott módon felhasználhat. A nyeremény átadásáról készült felvétel időpontjáról a felek közvetlenül állapodnak meg.

A résztvevő engedélyezi, hogy az MTVA a személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően kezelje.

A nyertesek vállalják, hogy a promóciós szereplések céljából a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre állnak.

A résztvevő kijelenti, hogy a nyereményjáték feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat az MTVA a sorsolás lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza, azt harmadik személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.

A résztvevő az MTVA illetékes munkatársaitól bármikor jogosult tájékoztatást kérni adatai kezelésével kapcsolatosan, kérheti azok helyesbítését, továbbá írásban bármikor kérheti adatainak nyilvántartásból történő törlését az MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. címen.

 

VI. A FELVÉTEL FELHASZNÁLÁSA

 

Az MTVA és kizárólagosan, valamint tér- és időbeli korlátozás nélkül, a felhasználási jogok továbbengedélyezését harmadik személynek is lehetővé tévő módon rendelkezik az elkészült felvételek valamennyi ismert felhasználási módra kiterjedő, a szerzői jogi törvényben meghatározott valamennyi szerzői vagyoni joggal, beleértve különösen a részben vagy egészben történő sugárzás (ismétlés is), a másként, mint sugárzással történő nyilvánossághoz közvetítés, az átdolgozás jogát, beleértve továbbá a bármely ismert eljárással (így kép- vagy hangfelvételen rögzítéssel, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolással) történő többszörözés és a többszörözött műpéldányok terjesztésének (így a műpéldány forgalomba hozatal céljából az országba való behozatala és haszonkölcsönbe-, illetőleg bérbeadásának) jogát is, valamint az archiválás jogát is. Jogosult továbbá a felvételek felhasználásával műsorelőzetes készítésére és sugárzására, a műsor promotálására. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) értelmében a tárgybeli műsoron fennálló felhasználási jog a közszolgálati médiavagyon részét képezi, ennek megfelelően a műsort, illetve a felvételeket az MTVA a közszolgálati médiaszolgáltatók számára (külön engedély és díjfizetési kötelezettség nélkül) jogosult nyilvánossághoz közvetítés céljára átadni, amely alapján a közszolgálati médiaszolgáltatók a felvételeken illetve a műsoron felhasználási jogot szereznek.

 

VII. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

 

A tanulócsoportok képviselője kijelenti, hogy rendelkezik a cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes résztvevők törvényes képviselőinek a résztvevők nyereményjátékban való részvételéhez, továbbá a nyeremény átadásáról készült felvétel, valamint a nyeremény felhasználásához szükséges hozzájárulásával/engedélyével. E körben az MTVA felelőssége kizárt.

 

A felvételen való részvételre vonatkozóan az elkészült felvételekkel és azok felhasználásával kapcsolatban támasztott bármely – különösen személyiségi jogi – igényért a nyertes csoport képviselője közvetlenül maga áll helyt, az MTVA (vagy a nyilvánossághoz közvetítést végző közszolgálati médiaszolgáltató) felelőssége e körben kizárt.

 

Az MTVA a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen jellegű igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com